Regulamin
#1
I. WARUNKI OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum Internetowego LGD (zwanego dalej „Forum”). Forum stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy. 

2. Administratorem Forum jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nasza Suwalszczyzna" (zwany dalej „Administratorem”). 

3. Użytkownikiem Forum może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Forum, jak również osoba fizyczna, która w dniu rejestracji ukończyła 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych (zwany dalej „Użytkownikiem”). 

4. Moderatorem Forum jest podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej „Moderatorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na Forum mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników. 

5. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski. 

6. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, dobrowolnie akceptuje jego treść. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.  


II. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM 

1. Korzystanie z Forum możliwe jest wyłącznie poprzez zalogowanie się na portalu LGD. 

2. Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum. Nowy wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. Powtarzające się wątki będą usuwane. 

3. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum. 

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym. 

5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling). 

6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum przekazów reklamowych. 

7. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite. 

8. Moderator Forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania, przez osoby upoważnione z Forum, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie. 

9. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomość (tzw. PW).  


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na stronie Forum. 

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Forum, portalu LGD lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do portalu LGD po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. 

3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do portalu LGD i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. 

4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika.
Odpowiedz
#2
Каппингы и дегустации является неотъемлемой частью профессиональной работы с кофе, ведь именно на них вы сможете оценить качество, вкус и аромат различных сортов и блендов. Поэтому на Black Fest мы тоже предоставляем вам возможность выбрать наиболее подходящие к вашему вкусу зерна, которые увеличат заинтересованность потребителей вашим бизнесом и повысят его прибыльность.
«Кофе бизнес» - главная идея нашего Ukrainian Coffee Show. Поэтому, воспользуйтесь возможностью поднять свой бизнес на новый уровень. Ждем вас на Black Fest в КВЦ Парковый.
Зарегистрироваться на лучшее кофейное мероприятие Вы можете у нас на сайте https://blackfest.show
Odpowiedz
#3
Пришло время покупать новую кофемашину? И еще, не мешало бы изменить Гриндер на более мощный? Как разобраться в многообразии брендов и моделей и выбрать прибор, который больше всего будет соответствовать условиям вашего бизнеса? Обо всем этом вы сможете узнать, посетив Black Fest в КВЦ Парковом. Ведь именно здесь будет представлен широкий выбор продукции лидеров индустрии и оборудование, которое появится в продаже только в следующем году. А главное - это знания наших консультантов, которые проведут вас по бурному морю современного рынка, помогут избежать все подводные камни и приобрести лучшую, самую экономичную, самую современную технику.
Зарегистрироваться на лучшее кофейное мероприятие Вы можете у нас на сайте https://blackfest.show
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości